Buhûrîzâde Mustafa Itrî'ye Ait Segâh Âyîn-i Şerîfi'nin Makâm ve Geçki Açısından Tahlîli

Buhûrîzâde Mustafa Itrî’ye Ait Segâh Âyîn-i Şerîfi’nin Makâm ve Geçki Açısından Tahlîli