Mehmet Akif Ersoy Şiirlerinden Bestelenmiş Eserler Konseri

12 Mart 2021
Hz. Mevlânâ’nın Vuslata Erişinin 747. Yıldönümü Anma Konseri
                                                           
Hânende: Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER
Sâzendeler
Ney: Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU
Ud: Dr. Öğr. Üy. Tolga OTER
Kanun: Dr. Öğr. Üy Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ
Ritm Saz: Öğr. Gör. Burak ÇAKIR
Ritm Saz: Merve MAVİTUNA (Misafir Sanatçı)
Eserler: Hüseynî Ud Taksimi- Dr. Öğr. Üyesi Tolga OTER
Hüseynî Şarkı “Ezelden âşinanım ben, ezelden hem zebânımsın” Beste: Şerif İçli
Uşşâk İlâhi “ Yâ Rab bizi kahretme, helâk etme, âmîn” Beste: Âmir Ateş Uşşâk İlâhi “Bülbül” Beste: Âmir Ateş
Sûznâk Şarkı “Çok mudur Sâdî?” Beste: Rüştü Eriç
Geçiş taksimi- Dr. Öğr. Üyesi Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ
Neveser Şarkı “Ne irfândır veren ahlâka ulviyyet, ne vicdandır? Beste: Rüştü Eriç
Nihâvend Marş “Ordunun duası” Beste: Ali Rıfat Çağatay
Acem Bayram Salâsı “Sen ey cihân- I muvâhhit ki mâh- ı gufrânı” Beste: Cinuçen Tanrıkorur
Geçiş taksimi- Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU
Segâh İlâhi “Çanakkale Şehitleri” Beste: Âmir Ateş
Rast İstiklâl Marşı Beste: Muallim İsmâil Hakkı Bey