1. Emrah Hatipoğlu

    Perde Okumaları – Sipürde ve Bolâhenk

    by
    Comment
    Perde, Türk mūsikîsinde en önemli unsurdur. Perdeler sayesinde nağmeler, nağmeler sayesinde makamlar ve makamlar sayesinde terkîbler oluşur. Makām veya terkîb içinde kullanılan perdeler, nağmelerin kuruluşuna göre hassasiyetlik gösterirler. Bu hassasiyetin anlaşılabilmesi için icranın içinde yetişmek gereklidir. Çünkü bazı tam perdelerin dışında perdeler, sabit sesler değildir. Yani sabit bir frekansı vermezler....