YAYIN TARİHİ
2013
DERGİ
İSTEM
YAYIN BİLGİLERİ
Sayı: 22, Sayfa:131-144
YAZAR
Emrah Hatipoğlu

Türk Mûsikîsinde Âhenkler

01/11/2013

Türk mūsikîsinde āhenk konusunun bazı musikişinaslarca yeterince kavranılamadığı düşünülmektedir. Musiki camiasında olanlar her zaman şu söylemlere tanık olurlar; “nereden çalacağız? , “bir ses Rast’tan dört ses Uşşâk’a geçiş yapılacak” veya “dört ses pest kaldı, bir ya da bir buçuk ses yapalım”… İcranın içinde yıllardır bulunan sazendelerin dışında bu tür ifadelere muhatap olan yeni sazendeler, ister istemez sazlarında yeni nisbetleri düşünmek durumunda kalırlar.

Bunun yanında Türk mūsikîsinde kullanılan bazı sazlar arasındaki oktav farklılıkları, āhenklerin saz ve seslere göre batı notasındaki asıl yerlerinin tespiti de yine yeterince kavratılamayan konular arasındadır. Bu makalede mümkün oldukça anlaşılır bir dille āhenk konusu ele alınmış, āhenk çeşitleri ve Türk müziği sazlarındaki durumu açıklanarak batı notasında asıl yerlerinde gösterilmiştir.

Yorumlar

Şu anda bu yazı ile ilgili yorum bulunmamaktadır. İlk yorumcu olmak ister misiniz? Teşekkürler!

Bir şeyler yazın

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>