TARİH
1 Mart 2017
ETKİNLİK
Türk Mûsikîsi Konseri
YER
Gazi Üniversitesi, Mimar Kemaleddin Salonu

Lâlezâr Türk Müziği Konseri

 1. Arazbar-Būselik, Ağır Hafîf Kâr-ı Lâlezār, Beste: Hacı Sādullah Ağa (v.1825)
 2. Şehnāz-Būselik Yürük Semāî, Beste: Tab’î Mustafa Efendi (v.1786)
 3. Māhūr Hafîf Kâr, Beste: Hāfız Şirāzî (v.1390)
 4. Zāvil Yürük Semāî, Beste: Sultan Selîm Han (v.1808),
  Güfte: Süleyman Dāniş (v.1774)
 5. Māhūr Yeniçeri Marşı, Beste: Anonim
 6. Ferāhnâk Yürük Semāî, Beste: Şākir Ağa (v. 1840)
 7. Hicāz Türk Aksağı Şarkı, Beste: Hacı Ārif Bey (v.1885)
 8. Hicāz Semāî Şarkı, Beste: Hammāmîzāde İsmāil Dede Efendi (v. 1846)
 9. Uşşāk Sofyān Şarkı, Beste: Tatyos Efendi (v. 1913)
 10. Muhayyer Kürdî Türkü, Yöresi:Rumeli Kaynak Kişi: Ali Şevket Öndesev
 11. Köçekçeler