ÇIKIŞ TARİHİ
Nisan 2017
FORMAT
CD

Türk Müziği Albümü

 1. NİHÂVEND ŞARKI
  BESTEKÂR : MEHVEŞ HANIM
  SOLİST : MÜNEVVER ŞENDURAN İTİL
  Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
  Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
  Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem
  Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem
 2. EVC YÜRÜK SEMÂÎ
  BESTEKÂR : MEÇHÛL
  SOLİST : BERK TUNGA TAŞ
  On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr
  Sekizde sefâ yedide vefâ olmaya zinhâr
  Altı ile beş dört ile hiç başa çıkılmaz
  Üçün ikisin terk ede gör tâ kala bir yâr
 3. MUHAYYER-KÜRDÎ TÜRKÜ
  YÖRE : RUMELİ
  KAYNAK KİŞİ : ALİ ŞEVKET ÖNDESEV
  SOLİST : ZEYNEP ALTUNTAŞ KOCA
  Bülbülüm altın kafeste,
  Öter âheste âheste
  Ötme bülbül yârim hasta
  Neyleyim şu gönlüme,
  Hasret kaldım sevdiğime
  Ben sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam
  Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam
  Bülbülleri hâr ağlatır,
  Âşıkları yâr ağlatır
  Ben feleğe neylemişim,
  Beni her bahâr ağlatır
 4. MUHAYYER-KÜRDÎ İLÂHÎ
  BESTEKÂR : ALİ UFKÎ
  GÜFTEKÂR : SULTÂN III. MURÂD HÂN
  SOLİSTLER : MÜNEVVER ŞENDURAN İTİL, NURULLAH KIRAN
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Azrâîl’in kasdı cânadır inan
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
  Uyan uykusu çok gözlerim uyan
  Seherde uyanırlar cümle kuşlar
  Dil ü dillerince tesbîhe başlar
  Tevhîd eyler dağlar taşlar ağaçlar
  Uyan ey gözlerim gafletten uyan
 5. MÜSTEÂR ACEM HAVASI
  BESTEKÂR : MEÇHÛL
  SOLİST : İNCİ TUYAN
  EŞLİK : ÖZGE ŞEN TUNCEL
  Isfahân’da bir kuyu var
  İçinde nâne suyu var
  Her güzelin bir huyu var
  Ne yaman Acem güzeli
 6. TARZ-I CİHÂN PEŞREV
  BESTEKÂR : SULTÂN III. SELÎM HÂN
 7. SÛZ-İ DİL BESTE
  BESTEKÂR : TANBÛRÎ ALİ EFENDİ
  GÜFTEKÂR : OSMAN NEVRES
  SOLİST : MÜNEVVER ŞENDURAN İTİL
  Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm
  Tutuşdu şu’le-i gamdan kebâb olan gönlüm
  Cünûn belâsına düşdü hevâ-yı perçemle
  Esîr-i keşmekeş-i pîç ü tâb olan gönlüm
 8. NİKRîZ PEŞREV
  BESTEKÂR : MEÇHÛL (Ali Ufkî Mecmûasından)
 9. İSTANBUL KASABI
  BESTEKÂR : MEÇHÛL

Kayıt ve Mix: Emrah TUNCEL

Sanat Yönetmeni: Emrah Hatipoğlu