Posted by
|

Perde, Türk mūsikîsinde en önemli unsurdur. Perdeler sayesinde nağmeler, nağmeler sayesinde makāmlar ve makāmlar sayesinde terkîbler oluşur. Makām veya terkîb içinde kullanılan perdeler, nağmelerin kuruluşuna göre hassasiyetlik gösterirler. Bu hassasiyetin anlaşılabilmesi için icranın içinde yetişmek gereklidir. Çünkü bazı tam perdelerin dışında perdeler, sabit sesler değildir. Yani sabit bir frekansı vermezler. Özellikle nîm perdeler, nağmeye göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple ecdad, nîm perdelerin meydana geldikleri alanlara ayrı isimler vermişlerdir. İcra sırasında perdenin doğru basılması da kişinin çabasına ve üstadlığına bırakılmıştır.

Daha önce perde çalışmalarıyla ilgili merhum babam Ahmet Hatipoğlu tarafından yazılan “Türk Mūsikîsi Solfej Metodu” adlı kıymetli eser, pek çok sanatçının ve konservatuvar öğrencisinin perde okumasını sağlamıştır. Bu durum hala geçerlidir. Kitap, günümüzde kabul edilen Arel-Ezgi sistemine göre yazılmıştır. Bu sebeple içeriğinde, bu sistemin gerektirdiği nazarî bilgiler verilmiş ve alıştırmalar buna göre yazılmıştır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde alınan bir kararla; geleneğe daha yakın bir nazarî anlayışın eğitime uygulanması amacıyla perdeler, Rauf Yektā Bey’in porte üzerinde gösterdiği yerlerden yazılmaya başlanmış ve tağyir işaretleri değiştirilmiştir. Sistemin değişmesi sebebiyle de yeni bir solfej veya perde okuması kitabının yazılması gerekli görülmüştür.

Perde alıştırmalarını içeren kitabımızda “Tam” ve “Nîm” perdeler üzerine çalışmalar yapılacaktır. Perde alıştırmaları, üç āhenk yani Sipürde, Bolāhenk, Mansūr üzerinden ve 10 zamanlıya kadar usullerle yazılmıştır. Tam ve nîm perdelerle ilgili karışık çalışmada Ahmet Hatipoğlu’nun değerli alıştırmalarına da yer verilmiştir.

Ders dönemine yetiştirmek maksadıyla hızlıca yazılmış kitap, e-kitap olarak yayınlanacağı için alıştırmalar ve bilgiler sürekli olarak güncel tutulacaktır. Bu sebeple yapılan hataların hoş görülmesini rica ederim.

Satın Al

Add a comment

Emrah Hatipoğlu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi

Türk Mûsikîsi Dersleri

Türk Mûsikîsi Dersleri
Emrah Hatipoğlu 2020. Bütün hakları saklıdır.