Türk Mûsikîsinde Âhenkler

Posted by
|

Türk mūsikîsinde āhenk konusunun bazı musikişinaslarca yeterince kavranılamadığı düşünülmektedir. Musiki camiasında olanlar her zaman şu söylemlere tanık olurlar; “nereden çalacağız? , “bir ses Rast’tan dört ses Uşşâk’a geçiş yapılacak” veya “dört ses pest kaldı, bir ya da bir buçuk ses yapalım”… İcranın içinde yıllardır bulunan sazendelerin dışında bu tür ifadelere muhatap olan yeni sazendeler, ister istemez sazlarında yeni nisbetleri düşünmek durumunda kalırlar.

Bunun yanında Türk mūsikîsinde kullanılan bazı sazlar arasındaki oktav farklılıkları, āhenklerin saz ve seslere göre batı notasındaki asıl yerlerinin tespiti de yine yeterince kavratılamayan konular arasındadır. Bu makalede mümkün oldukça anlaşılır bir dille āhenk konusu ele alınmış, āhenk çeşitleri ve Türk müziği sazlarındaki durumu açıklanarak batı notasında asıl yerlerinde gösterilmiştir.

Oku

Add a comment

Emrah Hatipoğlu

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik Teorisi Bölümü Öğretim Üyesi

Türk Mûsikîsi Dersleri

Türk Mûsikîsi Dersleri
Emrah Hatipoğlu 2020. Bütün hakları saklıdır.